Προσφυγικό: Ρατσιστικής έμπνευσης πλωτά φράγματα στο Αιγαίο


Την προμήθεια πλωτών φραγμάτων για την ανάσχεση των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών προκηρύσσει με διαγωνισμό το υπουργείο Εθνικής Άμυνας για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η αγορά λοιπών μηχανηµάτων και εξοπλισµού και συγκεκριμένα η προμήθεια 2.700 µέτρων πλωτού Προστατευτικού συστήµατος µη στρατιωτικών προδιαγραφών, συγκεκριμένων χαρακτηριστικών για την εκτέλεση της αποστολής των Μονάδων στο πλαίσιο συνδρομής των Ενόπλων Δυνάμεων στη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης για την αντιμετώπιση της διαρκώς αυξανόμενης μεταναστευτικής/ προσφυγικής ροής.
Μάλιστα, σύμφωνα με το σκεπτικό, όπως το δημοσίευσε το documentonews, στην προκήρυξη των 126 σελίδων το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας σημειώνει ότι η προμήθεια του πλωτού προστατευτικού συστήματος μη στρατιωτικών προδιαγραφών «θα περιορίσει και κατά περίπτωση θα αναστείλει την πρόθεση εισροών στον εθνικό χώρο, με σκοπό την αντιμετώπιση της διαρκώς αυξανόμενης μεταναστευτικής / προσφυγικής ροής, εξαιτίας της αδήριτης και επείγουσας ανάγκης ανάσχεσης των αυξημένων προσφυγικών ροών» και προσθέτει ότι στόχος είναι «να συνδράμει την εκτέλεση της αποστολής των Μονάδων ΣΞ, στο πλαίσιο συνδρομής των Ενόπλων Δυνάμεων στην διαχείριση της προσφυγικής κρίσης για την αντιμετώπιση της διαρκώς αυξανόμενης μεταναστευτικής/ προσφυγικής ροής».

Όσο πιο πολλά τα φράγματα, τόσο πιο επικίνδυνα τα περάσματα, τόσο μεγαλύτερες ταρίφες των διακινητών, τόσο περισσότερα ατυχήματα, τόσο περισσότεροι θάνατοι.