Ψήφος των Ελλήνων εξωτερικού - Τα 16 σημεία της πρότασης ΣΥΡΙΖΑ


Θέση του ΣΥΡΙΖΑ για την ψήφο των Ελλήνων πολιτών που κατοικούν στο εξωτερικό. Βασικά σημεία:


1 Υπάρχουν δύο βασικά συστήματα απόδοσης ιθαγένειας στον κόσμο: το δίκαιο του αίματος και το δίκαιο του εδάφους. Τα περισσότερα κράτη στον κόσμο χρησιμοποιούν το ένα ή το άλλο σύστημα σε διάφορες παραλλαγές.
2 Σε αδρές γραμμές, το σύστημα του δικαίου του αίματος, που χρησιμοποιεί η Ελλάδα, δίνει δικαίωμα απόδοσης της ελληνικής ιθαγένειας σε όσους/ες έχουν γεννηθεί από Έλληνα γονέα. Η ιθαγένεια δηλαδή μεταδίδεται με το αίμα. (Πλέον στην Ελλάδα με την ιθαγένεια σε παιδιά μεταναστών δεύτερης γενιάς εισάγεται και ένα στοιχείο δικαίου του εδάφους).
3 Το σύστημα του δικαίου του εδάφους, που στην καθαρή εκδοχή του χρησιμοποιούσαν παλαιότερα οι ΗΠΑ και η Μεγάλη Βρετανία (πλέον με κάποιους περιορισμούς) δίνει δικαίωμα απόδοσης ιθαγένειας σε όσους/ες έχουν γεννηθεί στο έδαφος του κράτους.
4 Τί σημαίνει αυτό; Ότι πχ κάποια που γεννιέται από Έλληνες γονείς στο εξωτερικό έχει δικαίωμα στην ελληνική ιθαγένεια, ακόμη κι αν δεν πατήσει ποτέ στην Ελλάδα, και αντίστοιχα τα τέκνα της θα έχουν το ίδιο δικαίωμα, κλπ. Ενώ αντίθετα, κάποια που θα γεννηθεί από Βρετανούς γονείς εκτός Βρετανίας, αν και θα έχει δικαίωμα στη βρετανική ιθαγένεια, δεν θα μπορεί να τη μεταδώσει στα τέκνα της εκτός αν κάποια στιγμή γίνει μόνιμη κάτοικος Βρετανίας.
5 Εν ολίγοις: όταν η ιθαγένεια αποδίδεται με βάση το αίμα, μπορεί να εκτείνεται στο διηνεκές. Όταν αποδίδεται με βάση το έδαφος, σταματάει μετά τη δεύτερη γενιά εφόσον δεν υπάρχει σύνδεση με το έδαφος.
6 Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να συγκρίνουμε συστήματα για το δικαίωμα εκλέγειν κατοίκων εξωτερικού κρατών που αποδίδουν ιθαγένεια με το αίμα με συστήματα για το δικαίωμα εκλέγειν κατοίκων εξωτερικού που αποδίδουν ιθαγένεια με το έδαφος. Συγκρίνουμε ανόμοια πράγματα.
7 Κι αυτό γιατί οι πολίτες (ή όσες έχουν δικαίωμα στην ιθαγένεια) ενός κράτους που πάει με το δίκαιο του αίματος και ζουν στο εξωτερικό είναι υπερπολλαπλάσιοι από αυτούς ενός κράτους που πάει με το δίκαιο του εδάφους.
8 Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και κράτη που πάνε με το δίκαιο του εδάφους και δίνουν δικαίωμα ψήφου σε κατοίκους εξωτερικού, το περιορίζουν μετά από κάποια χρόνια απουσίας του πολίτη στο εξωτερικό.
9 Στην Ελλάδα, οι πολίτες της χώρας που βρίσκονται στο εξωτερικό και είναι γραμμένοι σε εκλογικούς καταλόγους δεν περιορίζονται σε 300.000. Είναι πολύ περισσότεροι. 300.000 είναι περίπου αυτοί που υπολογίζεται ότι έφυγαν από την έναρξη της κρίσης. Κάθε πολίτης της χώρας είναι αναγκαστικά γραμμένος σε δημοτολόγιο (ακόμη κι αν διαμένει στο εξωτερικό) και άρα εγγράφεται αυτοδίκαια στον εκλογικό κατάλογο.
10 Τέλος, πάρα πολλοί κάτοικοι εξωτερικού που δεν έχουν έρθει ποτέ στην Ελλάδα έχουν δικαίωμα στην ελληνική ιθαγένεια βάσει του δικαίου του αίματος. Αυτοί, εφόσον λάβουν την ιθαγένεια, εγγράφονται αυτοδικαίως σε εκλογικό κατάλογο.
11 Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να περιοριστεί το δικαίωμα εγγραφής Ελλήνων πολιτών σε εκλογικούς καταλόγους, εφόσον έχουν (ή λάβουν) ελληνική ιθαγένεια. Γι’ αυτήν δεν απαιτείται να διαμένουν στην Ελλάδα.
12 Από τα παραπάνω προκύπτει (1) ότι η ΝΔ επιχειρεί να παραπληροφορήσει όταν λέει ότι το δικαίωμα περιορίζεται σε 300.000 ή ότι δεν θα αλλάξουν οι εκλογικοί κατάλογοι. Οι κατάλογοι αυτοί δεν μπορούν να παγώσουν, ούτε μπορεί να αποκλειστεί Έλληνας πολίτης από την εγγραφή του σε αυτούς.
13 Προκύπτει επίσης (2) ότι είναι απόλυτα πιθανή η αλλοίωση εκλογικών αποτελεσμάτων όταν ένα τεράστιο εκλογικό σώμα εκατομμυρίων θα μπορεί να ψηφίσει από τον τόπο κατοικίας του στο εξωτερικό σε ελληνικές εκλογές. Πολλοί και πολλές από αυτούς δεν θα έχουν ζήσει ποτέ στην Ελλάδα.
14 Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ είναι εμπνευσμένη από το σύστημα κρατών με αντίστοιχα προφίλ διασποράς με αυτό της Ελλάδας, όπως Ιταλία, Πορτογαλία, και είναι σύμφωνη με την κατεύθυνση που δίνει η Επιτροπή της Βενετίας του Συμβουλίου της Ευρώπης.
15 Υπενθυμίζεται ότι η Ιρλανδία, που επίσης πάει με το δίκαιο του αίματος, δεν επιτρέπει ψήφο σε κατοίκους εξωτερικού. Αντίστοιχα υπενθυμίζεται ότι με το παρόν σύστημα κάθε Έλληνας πολίτης μπορεί να ασκήσει το εκλογικό του/της δικαίωμα εφόσον είναι στην Ελλάδα την ημέρα των εκλογών.
16 Το κλειστό σύστημα εκπροσώπησης κατοίκων εξωτερικού που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ επιτρέπει στους κατοίκους εξωτερικού να εκπροσωπούνται, χωρίς να αλλοιώνει το εκλογικό αποτέλεσμα που διαμορφώνεται από τους κατοίκους της χώρας, που είναι αυτοί και αυτές που θα πρέπει να ζήσουν με την κυβέρνηση που θα εκλέγεται κάθε φορά.


Πηγή: Syriza UK