Πετυχημένο κράτος και αστυνομοκρατία δεν συμβαδίζουν"Το σύγχρονο αστυνομικό κράτος, φαίνεται να είναι μια εγγενώς ασταθής μορφή διακυβέρνησης. Σπάνια διαρκεί περισσότερο από τέσσερα ή πέντε χρόνια. Η ευάλωτη θέση του σύγχρονου αστυνομικού κράτους φαίνεται να βρίσκεται στην ίδια τη φύση των επιχειρήσεων. Σε πρώτη φάση, ο συγκεντρωτισμός των αστυνομικών υπηρεσιών στις οποίες βασίζεται προκαλεί αναποτελεσματικότητα.
[...]
Η αδυναμία του αστυνομοκρατούμενου συστήματος πηγάζει ακριβώς από την συμμετοχή της αστυνομίας στην ουσία της εξουσίας. Όταν η εξουσία των ηγετών μειώνεται από την κακοδιαχείριση ή την διαφθορά, οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν μια παρόμοια πτώση και γίνονται εύκολα ο αποδιοπομπαίος τράγος ενός καθεστώτος".
- Chapman, Brian (1971). Police state.


Πηγή: Rosa