Ελληνικός "κοτζαμπασισμός": Υποβάθμιση δημόσιων αγαθών και λαϊκών στρωμάτων«Επειδή το κράτος γεννήθηκε από την ανάγκη να χα­λιναγωγούνται οι ταξικές αντιθέσεις, επειδή όμως ταυτόχρονα γεννήθηκε μέσα στη σύγκρουση των τάξεων αυτών, είναι κατά κανόνα κράτος της πιο ισχυρής, οικονομικά κυρίαρχης τάξης, που με τη βοήθεια του κράτους γίνεται και πολιτικά κυρίαρχη τάξη και αποκτάει έτσι νέα μέσα για την καθυπόταξη και εκμετάλλευση της καταπιεζόμενης τάξης». Μέσα σε λίγες γραμμές Μαρξ και Ένγκελς απαντούν στις συνέπειες του προβλήματος του σύγχρονου πελατειακού κράτους.

Στην χώρα μας ο «κοτζαμπασισμός» και η αντίληψη της κυρίαρχης οικονομικής και πολιτικής ελίτ για τον ρόλο της απέναντι στους ανίσχυρους και το κράτος, οδηγεί σε παθογένειες όπως η πατρωνία του δημοσίου. Άνθρωποι δίχως τυπικά προσόντα και χωρίς να περνούν από αξιοκρατικούς ελέγχους καταλήγουν στα ανώτερα κλιμάκια του δημοσίου, με μοναδικό κριτήριο τις κομματικές τους προτιμήσεις και την προσφορά τους σε ψήφους.
Με αυτόν τον τρόπο, η ελίτ ασκεί κοινωνικό έλεγχο, αφού οι διάφοροι τοπικοί «κοτσαμπάσιδες» ελέγχουν ευρείες μάζες ψηφοφόρων, με τις οποίες δίνουν την λαϊκή νομιμοποίηση στους πάτρωνες - μέσω των εκλογών- για να παραμένουν οι κυρίαρχοι του πολιτικού συστήματος. Φυσικά αυτή η πρακτική έχει ολέθριες συνέπειες. Όχι μόνο οι δημόσιες υπηρεσίες και τα αγαθά υποβαθμίζονται από ανθρώπους ακατάρτιστους, αλλά ταυτόχρονα η κοινωνία αλλοτριώνεται από το κράτος και το πολιτικό σύστημα. Έτσι, χάνεται η πίστη στους θεσμούς και την πολιτική, με συνέπεια το ήδη περιορισμένης νομιμοποίησης έμμεσο εκλογικό σύστημα, να υποβαθμίζεται περαιτέρω.

Πηγή: Rosa