Πρώτο βήμα: Σοσιαλιστές και Podemos συμφώνησαν να σχηματίσουν κυβέρνηση


Υπάρχει ακόμη δρόμος για μια τελική συμφωνία για το σχηματισμό κυβέρνησης στην Ισπανία, καθώς απαιτείται συνεργασία κι άλλων κομμάτων για να υπάρξει πλειοψηφία. Σήμερα ωστόσο έγινε ένα πρώτο, θετικό βήμα. 
Τα 10 σημεία κυβερνητικής συνεργασίας Σοσιαλιστών-Unidas Podemos στην Ισπανία:
1. Ενίσχυση της ανάπτυξης και η δημιουργία θέσεων εργασίας. Καταπολέμηση της επισφάλειας στην αγορά εργασίας και εξασφάλιση αξιοπρεπούς, σταθερής και ποιοτικής εργασίας.
2. Καταπολέμηση της διαφθοράς. Προστασία των δημόσιων υπηρεσιών, ιδίως στην εκπαίδευση, στη δημόσια υγεία και στη φροντίδα για απεξάρτηση. Προστασία των συντάξεων των ηλικιωμένων: Διασφάλιση της βιωσιμότητας του δημόσιου συνταξιοδοτικού συστήματος. Η στέγαση ως δικαίωμα και όχι μόνο ως εμπόρευμα. Επενδύσεις στην επιστήμη ως κινητήρια δύναμη της οικονομικής καινοτομίας. Ανάκτηση των brain-drain. 
3. Καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής: Μια δίκαιη οικολογική μετάβαση, προστασία της βιοποικιλότητας και εγγύηση μιας αξιοπρεπούς αντιμετώπισης των ζώων.
4. Ενίσχυση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και των αυτοαπασχολούμενων. Απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών έναρξης επιχείρησης και ψηφιακός μετασχηματισμός του δημόσιου τομέα.
5. Έγκριση νέων δικαιωμάτων που εμβαθύνουν την αναγνώριση της αξιοπρέπειας των προσώπων στο δικαίωμα του αξιοπρεπούς θανάτου. Θεσμικές εγγυήσεις ότι η Ισπανία θα καταστεί χώρα μνήμης και της αξιοπρέπειας.
6. Να διασφαλιστεί ο πολιτισμός ως δικαίωμα και να καταπολεμηθεί η επισφάλεια στον τομέα. Προώθηση του αθλητισμού ως εγγύηση για την υγεία, την ένταξη και την ποιότητα ζωής.
7. Φεμινιστικές πολιτικές: Καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, της ισότητας των αμοιβών, καθιέρωση ίσων δικαιωμάτων πατρότητας και μητρότητας, καταπολέμηση εμπορίας ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση και την εκπόνηση νόμου για την ισότητα στην εργασία.
8. Αντιστροφή των αρνητικών δημογραφικών τάσεων.
9. Εγγύηση της συνύπαρξης στην Καταλονία: Η ισπανική κυβέρνηση θα δώσει προτεραιότητα στη διασφάλιση της συνύπαρξης στην Καταλονία και στην εξομάλυνση της πολιτικής ζωής. Για το σκοπό αυτό, θα ενθαρρυνθεί ο διάλογος στην Καταλονία, αναζητώντας τρόπους κατανόησης και συνάντησης, πάντα στο πλαίσιο του Συντάγματος. Η συνταγματική πρόβλεψη των αυτόνομων περιφερειών θα ενισχυθεί επίσης για να διασφαλίσει η επαρκής παροχή των δικαιωμάτων και των υπηρεσιών για τα οποία είναι υπεύθυνες οι περιφερειακές κυβερνήσεις. Θα διασφαλισθεί η ισότητα μεταξύ όλων των Ισπανών.
10. Φορολογική δικαιοσύνη και ισοσκελισμένοι προϋπολογισμοί. Η αξιολόγηση και ο έλεγχος των δημόσιων δαπανών είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη διατήρηση ενός ισχυρού και βιώσιμου κράτους πρόνοιας.
Ο Pablo Iglesias γίνεται Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ενώ οι Unidas Podemos θα αναλάβουν τρία υπουργεία. Την κυβέρνηση αναμένεται να στηρίξουν και οι 3 Βουλευτές του κόμματος Mas Pais με επικεφαλής τον Inigo Erejon. Αν επαληθευτεί αυτό, η νέα κυβέρνηση έχει τη στήριξη 158 Βουλευτών και αναζητά άλλους 18 για τη διασφάλιση της απόλυτης πλειοψηφίας (176).