Πρωτοβουλία αλληλεγγύης για ζώα


Γνωρίστε το  covid19.dogsvoice.gr Μία πρωτοβουλία συντονισμού εθελοντών σε όλη την Ελλάδα για παροχή βοήθειας σε ζώα συντροφιάς εν μέσω της υγειονομικής κρίσης του κορωνοϊού covid-19. 
Το επισκέπτομαι αν:
  • Αν θέλω να γίνω εθελοντής στο δήμο που κατοικώ
  • Αν χρειάζομαι βοήθεια για ζώο εκτός του δήμου που κατοικώ
  • Αν θέλω βεβαίωση σίτισης αδέσποτων από το δήμο που κατοικώ
  • Αν είμαι κηδεμόνας ζώου και θέλω βοήθεια σχετικά με μέτρα μετακίνησης
Παρέχεται επίσης φόρμα παροχής και λήψης βοήθειας σχετικά ζώου.